program 500+: forum dyskusyjne

Wniosek i formalności nabywania świadczeń

Wniosek 500 Plus o zasiłek będą mogli złożyć rodzice, jeden rodzic, opiekunowie prawni lub osoby faktycznie opiekujące się dzieckiem. Dokumenty będzie można składać w urzędzie gminy lub miasta, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko będzie zawierał:

  • Dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość).
  • Dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, stan cywilny).
Zobacz jak wygląda wniosek o 500 zł na dziecko
w ramach rządowego programu Rodzina 500 Plus.

Do wniosku 500+ należy dołączyć:

  • Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to każdego członka rodziny. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
  • Zaświadczenia o innych dochodach.
  • Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
  • Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
  • Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).

Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.

Gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad. Wzory wniosków 500 Plus, zaświadczeń i innych dokumentów oraz sposób i tryb postępowania przy sprawach o przyznanie zasiłków zostaną określone w trybie rozporządzenia przez ministra odpowiedzialnego za sprawy rodzin.


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus