program 500+: forum dyskusyjne

Ustawa '500 zł na dziecko' i akty prawne

Warunki i zasady programu 500 Plus zostały określone w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Aktualnie ustawa jest na etapie projektu, z którym można zapoznać się pobierając poniższy plik.

Wszystkie pozostałe zamieszczone poniżej ustawy i akty prawne stanowią uzupełnienie przepisów, do których odnosi się projekt ustawy o pomocy w wychowaniu dzieci (500 zł na dziecko) - program Rodzina 500+.

Do pobrania:

Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 r.
Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Program Rodzina 500 Plus
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 o podatku rolnym
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych
Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 o podatku tonażowym
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974
Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960
Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty
Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 prawo o szkolnictwie wyższym
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

W przypadku gdy, ustawa 500 zł na dziecko zostanie uchwalona, zamieścimy jej ostateczną wersję, a także na bieżąco będziemy aktualizowali zmiany w projekcie ustawy oraz dodawali inne ustawy powiązane z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus