program 500+: forum dyskusyjne

Finansowanie programu 500 Plus

Świadczenia wychowawcze w ramach programu 500+ i wszystkie koszty związane z ich wypłatą oraz obsługą finansowane będą z budżetu państwa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wysokość dotacji i koszty wypłat będą określane przez ustawę budżetową za dany rok.

Ustawa budżetowa na 2016 r. będzie uwzględniała wartość wszystkich świadczeń oraz wysokość kosztów ich obsługi.

Organy odpowiedzialne za realizację zadań dotyczących wypłaty świadczeń (wójt, burmistrz, prezydent miasta, marszałek województwa) będą sporządzać i przekazywać sprawozdania rzeczowo - finansowe z wykonywania swoich zadań. Sprawozdania trafią do ministra zajmującego się sprawami rodziny. Ten sam minister na drodze rozporządzenia określi wzory sprawozdań, sposób ich przygotowania, termin oraz sposób składania.

Zwrot świadczeń pobranych nienależnie nie będzie miał wpływu na koszt obsługi świadczeń w danym roku budżetowym.


Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email
NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus