program 500+: forum dyskusyjne

Zmiany w programie Rodzina 500+

2017-06-08

Już pod koniec 2016 roku w mediach pojawiały się informacje (czy raczej pytania) dotyczące planowanych zmian w Ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli w programie 500 plus. Czy mogą zmienić się warunki otrzymywania świadczeń?

Ewaluacja programu 500+

Do kwietnia 2017 roku trwała ewaluacja programu 500 plus w minionym roku. W poszczególnych regionach odbywały się spotkania i konsultacje z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do tego czasu nie nastąpią zatem żadne zmiany w programie. Świadczenia przyznane od kwietnia 2016 roku będą ważne do września 2017 r. Od 1 sierpnia 2017 będzie można składać wnioski na kolejny rok otrzymywania świadczeń Rodzina 500 plus.

Kwota 500 zł na dziecko bez zmian

Według minister Elżbiety Rafalskiej, podstawowe zasady programu Rodzina 500 plus pozostaną bez zmian: nadal przysługuje 500 złotych na drugie dziecko niezależnie od dochodu oraz na pierwsze dziecko – według kryterium dochodowego. Próg dochodowy również nie ulegnie zmianie: wynosi 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka – pod warunkiem, że dziecko z nim mieszka i jest na jego utrzymaniu. Wniosek można złożyć zarówno osobiście w urzędzie miasta i gminy lub online – w obu przypadkach jest to bezpłatne.

Komu nie przysługuje świadczenie 500 zł na dziecko?

Świadczenia w ramach programu Rodzina 500 plus nie przysługują rodzinom zastępczym, rodzicom, którzy otrzymują zagraniczne świadczenia na dzieci oraz rodzicom, których dziecko przebywa w domu dziecka czy innej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub też zawarło małżeństwo przed ukończeniem 18 roku życia.

Dlaczego planowane są zmiany w programie 500+?

Ewentualne zmiany mają dotyczyć wypełnienia luk w prawie, które umożliwiają różnorodną interpretację przepisów, a co za tym idzie – pozwalają na pewne nadużycia w związku z programem 500+. Pracownicy urzędów zajmujących się rozpatrywaniem wniosków sygnalizują bowiem, że zdarzają się niejasne sytuacje, które trudno zweryfikować. Dlatego celem planowanych zmian będzie ograniczenie tego typu manipulacji.

Opieka naprzemienna i samotni rodzice

Nowe przepisy mają doprecyzować kwestie opieki naprzemiennej, aby uniknąć sytuacji, w których rodzice w nowych związkach uwzględniają we wniosku o 500 Plus również dziecko z pierwszego małżeństwa – zaś dziecko z kolejnego związku jest wówczas traktowane jako drugie. W ten sposób dostają świadczenie bez kryterium dochodowego. Uściślone mają zostać także kwestie dotyczące przyznawania świadczeń na pierwsze dziecko (a więc w zależności od dochodów) w przypadku rozwiedzionych rodziców, którzy pozostają w nowych, nieformalnych związkach i nie uwzględniają dochodów partnera we wniosku. W takiej sytuacji nowe, zapowiadane przepisy przewidują sprawdzanie, czy rodzic wychowujący dziecko i ubiegający się o zasiłek 500 Plus pobiera alimenty lub przynajmniej wystąpił o przyznanie alimentów.

Walka z zaniżaniem dochodów

Nowe przepisy dotyczące 500+ mają też przeciwdziałać sztucznemu obniżaniu dochodów w celu uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko. Zdarza się bowiem, że np. jedno z rodziców z dnia na dzień zwalnia się z pracy, po czym zatrudnia się ponownie u tego samego pracodawcy za niższą stawkę. W przypadku wykrycia takiego procederu świadczenie dla danej rodziny ma zostać przynajmniej okresowo wstrzymane. Kwestia dochodów pojawia się również w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w oparciu o ryczałt, w związku z czym mogą w ogóle nie wykazywać dochodów. Według założeń ministerstwa, nowe reguły mają pozwalać na to, by brać pod uwagę przychód, z którego rozliczają się ryczałtowcy w zeznaniu podatkowym, a nie tylko dochód.

Jako że obecny okres zasiłkowy trwa do 30.09.2017, do tego czasu obowiązywać będą dotychczasowe przepisy. Zmiany w programie 500+ zostaną wdrożone dopiero wraz z rozpoczęciem następnego okresu rozliczeniowego. Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email

NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus