program 500+: forum dyskusyjne

Konsultacje społeczne ws. 500+ zakończone

2016-01-23

W piątek 22 stycznia 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące rządowego programu Rodzina 500 Plus. Celem konsultacji społecznych było zebranie uwag do zasad programu, które przedstawione zostały w projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Czy po konsultacjach społecznych nastąpią istotne zmiany warunków programu Rodzina 500 Plus?

Podczas konsultacji społecznych przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej spotykali się z władzami wszystkich województw. Ze strony rządowej uczestnikami spotkań była Minister Elżbieta Rafalska, wiceministrowie oraz kierownictwo resortu. Natomiast ze strony województw w rozmowach uczestniczyli wojewodowie, przedstawiciele samorządu województwa, organizacji samorządowych i innych podmiotów zainteresowanych programem.

Wnioski i podsumowanie konsultacji społecznych dla programu 500+

Z informacji podawanych w mediach przez przedstawicieli Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej po dyskusjach podczas spotkań terenowych wynika, że prawdopodobnie:

  • 500 zł na dziecko - kwota wsparcia pozostanie bez zmian;
  • 500 zł na drugie i kolejne dziecko dla wszystkich - podtrzymana została decyzja, aby wsparcie na każde drugie i kolejne dziecko było wypłacane dla wszystkich rodzin bez względu na dochód na członka rodziny, dzięki czemu świadczenie będą mogły pobierać osoby zamożne;
  • podtrzymane limity dochodowe na pierwsze dziecko - wszystko wskazuje na to, że nie ulegną zmianie zaproponowane limity dochodowe obowiązujące w przypadku pierwszego dziecka tj. 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę, jeśli jedno z dzieci jest niepełnosprawne;
  • 500 zł bez waloryzacji - w ustawie nie przewiduje się zapisu o obowiązkowej waloryzacji kwoty świadczenia, która byłaby powiązana ze wskaźnikiem inflacji. Waloryzacja ma być fakultatywna, czyli będzie zależała od dobrej woli osób decyzyjnych;
  • dzieci do 18 roku życia - mimo wielu pytań o możliwość rozszerzenia zakresu świadczenia o dzieci starsze w trakcie nauki, nie przewiduje się zwiększenia limitów wiekowych nawet przy jakichkolwiek ograniczeniach;
  • 500 zł na rękę - kwota świadczenia nie będzie opodatkowana;
  • świadczenie wychowawcze (500 zł) nie będzie wliczane do dochodu - to najważniejsza zmiana, jaką zadeklarowało Ministerstwo. Jest to ukłon w kierunku osób korzystających z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego bądź stypendialnego, które nie będą narażone na przekroczenie limitów dochodowych w związku z pobieraniem 500zł z programu Rodzina 500 Plus;

Według mapy drogowej programu Rodzina 500 Plus, ogłoszonej w dniu 1 grudnia 2015 r. kolejnym etapem prac nad projektem ustawy będzie przyjęcie projektu przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 28 stycznia 2016 r. Na początku lutego planowane jest zatwierdzenie przez Radę Ministrów projektu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i skierowanie go do prac parlamentarnych.Udostępnij ten artykuł:      udostępnij na Facebook   udostępnij na Google+   udostępnij na LinkedIn   udostępnij na Twitter   udostępnij na email

NEWSLETTER
Bądź na bieżąco
z informacjami
o programie 500 Plus

Powiadomimy Cię
o istotnych zmianach

Podaj adres email

 

Facebook

Twitter

Google Plus